Умови маркетингової акції «Вільний простір» для абонентів (фізичних осіб) послуги доступу до мережі Інтернет

1. Зміст маркетингової акції «Вільний простір» (далі – Акція) – підключення споживачів (фізичних осіб), у разі наявності технічної можливості підключення, до послуги доступу до мережі Інтернет (далі – Послуга) з розміром абонентної плати, зазначеній в п. 8 цього додатку, протягом перших п’яти календарних місяців з дати підключення. По закінченню п’яти  місяців з дня після підключення абонентна плата справлятиметься згідно з умовами обраних та діючих тарифних планів в рамках яких діяла Акція, згідно умов договору та загальних умов надання послуг, з якими можна ознайомитись на веб-сторінці http://gts.dp.ua/connect_all/accord.

 2. Мета акції – задоволення потреб нових абонентів (фізичних осіб) в отриманні послуг доступу до мережі

Інтернет за технологією Ethernet від компанії ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ».

3. Термін проведення Акції:

3.1.   Період проведення Акції – з 01 вересня по 31 січня (включно) 2018 року.

3.2.   Граничний термін підключення –  15 лютого 2018 року.

4. Територія дії Акції – території, зазначені у стовпці №1 таблиці 8.1 цього Додатку.

5. Учасники Акції:

5.1.  Учасники Акції – споживачі (фізичні особи), які не є Абонентами послуг доступу до мережі Інтернет від ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» протягом дії Акції та не були ними протягом останніх трьох місяців до дати підключення.

6. Умови Акції:

6.1.   Учаснику Акції надається можливість підключення послуги доступу до мережі Інтернет за будь-яким доступним для замовлення тарифним планом, в межах зазначених населених пунктів, зі швидкістю та розміром абонентної плати що вказані в стовпчиках №3 та №4 таблиці 8.1 п.8 цього Додатку. По закінченню п’яти місяців з дня після підключення, умови підключення та абонентна плата справлятиметься згідно умов зазначених в стовпчиках № 5 та № 6 таблиці 8.1 п.8 цього Додатку.

6.2.  Споживачі (фізичні особи) можуть подати заявку на участь в Акції звернувшись до цілодобової служби підтримки Клієнтів за телефоном 0-800 217-000, або до відповідного регіонального відділу продаж та обслуговування за телефоном який можна знайти на веб-сторінці http://gts.dp.ua/about_us/contact.

6.3.  Підключення до послуги доступу до мережі Інтернет на умовах маркетингової акції «Вільний простір» відбувається лише за наявності технічної можливості її надання за лінією абонента – учасника Акції.

6.4.  Якщо учасник Акції скористався іншою акцією, то знижки за акціями не додаються і не перемножуються.

7. Інформування абонентів про участь в Акції здійснюється шляхом розміщення інформації на веб-сторінці http://gts.dp.ua/.

 8. Умови тарифних планів та розмір абонентної плати за послуги доступу до мережі Інтернет під час дії Акції та по закінченню терміну її дії відповідно до населених пунктів та особливостей побудови мереж зазначені у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 Умови тарифікації послуги з доступу до Інтернет за технологією Ethernet

Населений пункт проведення

Назва тарифного плану в рамках якого діє Акція

Назва тарифного плану в рамках якого діє Акція в Білігнгу

Умови доступу до мережі Інтернет згідно маркетингової акції «Вільний простір»

Умови доступу до мережі Інтернет по закінченню терміну дії Акції

Швидкість

Тариф, грн./ місяць (з ПДВ, 20%)

Швидкість

Тариф, грн./ місяць (з ПДВ, 20%)

 

м.Дніпро

«Максі»

«Вільний простір»

до 100 Мбіт/с

79,00

до 100 Мбіт/с  

129,00

9. Вартість підключення послуги доступу до мережі Інтернет:

9.1. для багатоквартирних житлових будинків - 1,20 грн. (з урахуванням ПДВ 20%).

9.2. для приватного сектору – встановлюється окремо, в залежності від технічної можливості та умов побудови мережі.

10. Форма розрахунків – передоплата, за умови внесення грошових коштів на особовий рахунок Абонента.

11. Первинний платіж – включає в себе: вартість підключення (згідно п. 9 даного Додатку) та абонентну плату за перший місяць користування акційною пропозицією (згідно стовпчика № 3 обраного тарифного плану таблиці № 8.1 п. 8 даного Додатку). Первинний платіж сплачується Абонентом впродовж 3 (трьох) банківських днів з дня підключення.

12. Спосіб оформлення відносин з абонентом – погодження абонентом умов «Публічного договору».

13. Порядок розрахунків (оплати замовлених Послуг) – внесення абонентної плати на свій особовий рахунок шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на поточний рахунок ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ».

14. Зміна обраного тарифного плану на інший протягом дії Акції не передбачається.

15. По закінченню терміну дії Акції Абонент може змінити тарифний план звернувшись до абонентського відділу або через особистий кабінет на сторінці https://my.domtele.com/. Обраний тарифний план вступить в силу з наступного дня після подання заявки на зміну тарифного плану.

16. Відмова від користування послугами – згідно умов публічного договору про надання телекомунікаційних послуг.

17. Абонент в період дії Акції має можливість через особистий кабінет, або через звернення до відділу продаж та обслуговування, замовити та підключити будь-яку з додаткових послуг на стандартних умовах, які в свою чергу не передбачають будь-які акційні підключення.

18. Фактична швидкість доступу до Інтернет - ресурсів може відрізнятись і залежить від можливих обмежень кінцевих ресурсів, маршрутизації даних і можливостей кінцевого обладнання абонента.

19. Гарантована мінімальна швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ», становить не менш ніж 56 Кбіт/сек.

Максимальну швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ», визначено умовами замовленого Абонентом Тарифу (Тарифного плану).

20. ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» має інші права, передбачені законодавчими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій.


Официальные условия акции

 «Лето жаркого Инета!»

 

1. Общие положения: 

1.1. Акция проводится ООО «ГТС» (далее — Организатор) на территории г. Днепропетровска.

1.2. Акция проводится среди новых абонентов Организатора - физических лиц, которые ранее не являлись абонентами Организатора в г.Днепропетровске, желающих подключиться к сети Интернет (далее — Участники).

1.3. В акции не могут принять участие абоненты, проживающие в квартирах, ранее подключенных к сети Интернет Организатором, а также абоненты с действующими, приостановленными и расторгнутыми договорами. 

1.4. Подключение к сети Интернет производится в течение трёх рабочих дней с момента оформления заявки на подключение. Стоимость подключения составляет 1 гривна (включая НДС)  при наличии кабеля абонента до кабельного ящика провайдера. Иначе абонент оплачивает работы по подключению из расчета 1 гривна за 1 метр прокладки кабеля от кабельного ящика до компьютера абонента.

1.5. Новым абонентам предлагается акционный тарифный план (см. Таблицу 1).

 

Тарифный план

Скорость, Мбит/с.

Cтоимость, грн/мес.

Ограничение по трафику, GB

Летний

100

38

 

1.6. Данный акционный тарифный план действует в течение полных 6 месяцев после подключения.

 

1.7. По истечению срока действия акционных условий абонент может самостоятельно выбрать тарифный план из дейтвующих тарифов. Выбор тарифного плана должен быть осуществлен в Личном кабинете в течение последнего месяца пользования тарифа «Летний». По умолчанию будет автоматически выставлен тарифный план GTS 10.

 

2. Период проведения акции: 

2.1. Подключение абонентов по акции проводится с 01.07.2011г. по 31.08.2011г.

 

3. Условия проведения акции:

3.1. Для участия в Акции необходимо:

  • наличие технической возможности для подключения к сети Интернет, предоставляемой Организатором;
  • оформить заявку на подключение в абонентском отделе Организатора; через форму заявки на сайте или позвонив по номеру 787-00-00.

3.2. Обязательным условием участия в акции является внесение на счет одной абонентской платы в размере 38 гривен.

3.3. Услуга «Заморозка счета» на тарифный план «Летний» не распространяется.

3.4. Скидка по программе лояльности на тарифный план «Летний» не предоставляется.

3.5. На данную акцию условия других акций Организатора не распространяются.

3.6. Организатор оставляет за собой все права.

 

4. Информирование об условиях проведения акции:

4.1. Официальные условия проведения акции публикуются на сайте www.gts.dp.ua, а также размещаются в абонентских отделах Организатора.

4.2. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о проведении Акции. Обновленная информация своевременно размещаются на сайте www.gts.dp.ua.

4.3. Участие в акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими официальными условиями акции.

 

Указаная скорось  доступа в тарифном плане  «Летний»  соответствуют скорости доставки информации к абоненту (download). Заявленное  значение скорости  доступа относится к техническим параметрам предоставления услуги конечным пользователям и является максимально возможными. Фактическая скорость доступа к интернет-ресурсам может отличаться и зависит от возможных ограничений конечных ресурсов, маршрутизации данных и возможностей оборудования абонента.


Официальные условия акции
«Месяц в подарок»

1. Общие положения:

1.1. Акция проводится ООО «ГТС» (далее - Организатор) на территории г. Днепропетровска.

1.2. Акция проводится среди новых абонентов Организатора - физических лиц, которые ранее не являлись абонентами Организатора в г.Днепропетровске, желающих подключиться к сети Интернет (далее — Участники).

1.3. В акции не могут принять участие абоненты, проживающие в квартирах, ранее подключенных к сети Интернет Организатором, а также абоненты с действующими, приостановленными и расторгнутыми договорами.

1.4. Подключение к сети Интернет производится в течение трёх рабочих дней с момента оформления заявки на подключение. Стоимость подключения составляет 1 гривна (включая НДС) при наличии кабеля абонента до кабельного ящика провайдера. Иначе абонент оплачивает работы по подключению из расчета 1 гривна за 1 метр прокладки кабеля от кабельного ящика до компьютера абонента.

1.5. Новым абонентам предоставляется первый месяц работы в сети Интернет за
0 грн/мес*. путем единоразового начисления Организатором на счет нового абонента бонуса в размере одной абонентской платы (согласно выбранного тарифного плана).

2. Период проведения акции:

2.1. Подключение абонентов по акции проводится с 20.04.2011г. по 30.06.2011г.

3. Условия проведения акции:

3.1. Для участия в Акции необходимо:
- наличие технической возможности для подключения к сети Интернет, предоставляемой Организатором;
- оформить заявку на подключение в абонентском отделе Организатора; через форму заявки на сайте или позвонив по номеру 787-00-00.

3.2. Обязательным условием участия в акции является внесение на счет одной абонентской платы, согласно выбранного тарифа.

3.3. Заказ смены тарифного плана для нового абонента в Личном кабинете станет доступен, начиная с 1-го числа полного календарного месяца, наступившего после подключения абонента к сети Интернет.

3.4. На данную акцию условия других акций Организатора не распространяются.

3.5. Организатор оставляет за собой все права.

4. Информирование об условиях проведения акции:

4.1. Официальные условия проведения акции публикуются на сайте www.gts.dp.ua, а также размещаются в абонентских отделах Организатора.

4.2. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о проведении Акции. Обновленная информация своевременно размещаются на сайте www.gts.dp.ua.

4.3. Участие в акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими официальными условиями акции.

* под 0 грн/мес. понимается 0,06 грн. в том числе НДС – 0,01 грн.