Умови маркетингової акції «Подвійна вигода з КТВ»

1.  Зміст маркетингової акції «Подвійна вигода з КТВ» (далі – Акція) – підключення споживачів (фізичних осіб), у разі наявності технічної можливості підключення, до послуги доступу до мережі Інтернет на умовах акційних тарифних планів (далі – ТП) по ПрАТ «ДАТАГРУП» та послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа» з розміром абонентної плати, зазначеній в п. 8 цього Додатку (зі знижкою від звичайної вартості тарифу/тарифного плану), згідно умов договору та загальних умов надання послуг, з якими можна ознайомитись на веб-сторінці http://www.domtele.com/documents.

2.  Мета Акції – задоволення потреб нових Абонентів (фізичних осіб) в отриманні послуг доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet від компанії ПрАТ «ДАТАГРУП» та послуг послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа» під ТМ «ДОМАШНІЙ ТЕЛЕКОМ®».

3.  Терміни проведення Акції:

3.1.           Період оформлення підключення – з 01 вересня  по 31 серпня (включно) 2018 року.

3.2.           Граничний термін підключення –  до 15 вересня  (включно) 2018 року.

4.  Територія дії Акції – населені пункти, зазначені у стовпчику  1 таблиці 8.1 п.8 цього Додатку.

5.  Учасники Акції – споживачі (фізичні особи), які не є Абонентами послуг доступу до мережі Інтернет від ПрАТ «ДАТАГРУП» під ТМ «ДОМАШНІЙ ТЕЛЕКОМ®» та протягом дії Акції не були ними протягом останніх трьох місяців до дати підключення.

6.  Умови Акції:

6.1.           Учасники Акції, в межах Території дії Акції, які в період з 15.07.2017 до 31.08.2018 одночасно замовили та підключили послугу доступу до мережі Інтернет від компанії ПрАТ «ДАТАГРУП» та послугу кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа» під ТМ «ДОМАШНІЙ ТЕЛЕКОМ®», можуть отримати зазначені послуги протягом 12 місяців з дати підключення на акційних умовах та за вартістю акційних тарифів пакетної пропозиції «Подвійна вигода з КТВ», як зазначено у стовпчику 3 таблиці 8.1 п. 8 цього Додатку. 

6.2.           Споживачі (фізичні особи) можуть подати заявку на участь в Акції, звернувшись до цілодобової служби підтримки користувачів за телефоном 0 800 21 00 00, або до відповідного регіонального відділу продаж та обслуговування за телефоном який можна знайти на вебсторінці http://www.domtele.com/all-contacts.

6.3.           Тарифи з урахуванням акційної пропозиції «Подвійна вигода з КТВ», наведені у стовпчику 3 Таблиці 8.1. п 8 цього наказу поширюються на Абонентів - учасників Акції за умови одночасного користування двома послугами (послугою доступу до мережі Інтернет від ПрАТ «ДАТАГРУП» та послугою кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа» під ТМ «ДОМАШНІЙ ТЕЛЕКОМ®»), та своєчасного внесення авансової оплати за послуги, а саме: до 01 числа наступного розрахункового місяця абонент має сплатити повну суму авансу за послуги кабельного телебачення, доступу до мережі Інтернет, та додаткові послуги, у разі їх наявності, за наступний розрахунковий період. У разі невиконання абонентом умови про своєчасне внесення авансу, в наступному розрахунковому періоді абонент отримуватиме послуги за стандартним тарифом, наведеним у стовпчику 4 таблиці 8.1. п 8 цього наказу. внесення авансу вважається таким, що відбулося, коли сума авансу зарахована на особистий рахунок абонента. На виконання вимоги авансовий платіж рекомендується внести до 25 числа місяця, що передує розрахунковому. 

6.4.           У разі відключення Абонентом однієї з послуг Абонент втрачає можливість приймати участь в Акції, та до Абонента застосовуються тарифи без урахування акційної пакетної пропозиції «Подівійна вигода з КТВ», наведені у стовпчику 4   Таблиці 8.1. п 8 цього наказу. 

6.5.           Підключення по маркетинговій акції «Подвійна вигода з КТВ» відбувається лише за наявності технічної можливості її надання за адресою абонента – учасника Акції.

6.6.           Якщо учасник Акції скористався іншою акцією, то знижки за акціями не додаються і не сумуються.

7.  Інформування абонентів про участь в Акції здійснюється шляхом розміщення інформації на веб-сторінці http://www.domtele.com.

8.  Умови та розмір абонентної плати за послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet та послуги кабельного телебачення 

 

Таблиця 8.1. Умови тарифікації послуги з доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet від ПрАТ «ДАТАГРУП» та послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа» під час дії маркетингової акції «Подвійна вигода з КТВ» та у разі невиконання умов отриманні акційної пропозиції (період оформлення  з 01.09.2017 до 30.04.2018).

 

Територія проведення Акції

Назва тарифних планів та послуги, що включені до акційної пакетної пропозиції «Подвійна вигода з КТВ»

Акційний тариф, діє   перші 12 місяців з моменту підключення грн/місяць з ПДВ 1,2

Стандартний тариф,  діє з 13-го місяця з моменту підключення, грн/місяць з ПДВ  1,3

1

2

3

4

Дніпро

ТП «Стандарт»

99,00

188,00

Послуги КТБ від ТОВ «Датагруп Медіа»

 

Примітки:

1. Наведені тарифи діють лише за умови, що Абонент користується тарифним планом «Максі» для послуги доступу до мережі Інтернет та послугою кабельного телебачення від ТОВ «Датагрупмедіа». У випадку відмови від послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагрупмедіа», або переходом на інші тарифні плани послуги доступу до мережі Інтернет», та несвоєчасної оплати авансу за послуги Абонент втрачає можливість отримувати послуги за пакетною пропозицією «Подвійна вигода КТВ», відповідно до умов викладених у цьому наказі.

2. Тарифи включають в себе для міста Дніпро  вартість доступу до інтернет на умовах тарифного плану «Стандарт» зі знижкою,  у розмірі 30 грн/міс з ПДВ, та вартість послуг КТВ від ТОВ Датагруп Медіа у розмірі 69 грн/міс  з ПДВ.

3. Тарифні плани включають в себе для міста Дніпро  вартість доступу до інтернет на умовах тарифного плану «Стандарт»,  у розмірі 119 грн/міс з ПДВ, та вартість послуг КТВ від ТОВ Датагруп Медіа у розмірі 69 грн/міс  з ПДВ

 

9. Послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа» в складі пакетної пропозиції надаються ТОВ «Датагруп Медіа» за підтримки ПрАТ «ДАТАГРУП».

10. Умови надання послуг у складі акційної пакетної пропозиції «Подвійна вигода з КТВ» не можуть бути змінені протягом перших трьох місяців з моменту підключення.

11.У разі зміни Абонентом тарифного плану послуги доступу до межі Інтернет «Стандарт» у м. Дніпро на інший тарифний план, умови маркетингової акції «Подвійна вигода з КТВ» припинять свою дію та оплата за послуги доступу до мережі Інтернет та послуги кабельного телебачення нараховується відповідно діючих тарифних планів, обраних Абонентом. Змінити тарифний план доступу до мережі Інтернет від ПрАТ «ДАТАГРУП», відключити послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа» Абонент, який підключений по Акції, може через звернення до абонентського відділу.

12. Вартість підключення послуги доступу до мережі Інтернет:

12.1.  для багатоквартирних житлових будинків - 1,20 грн. (з урахуванням ПДВ 20%);

12.2.  для приватного сектору – встановлюється окремо, в залежності від технічної можливості та умов побудови мережі

13.     Вартість підключення послуги КТВ 

13.1.  для багатоквартирних житлових будинків - 1,20 грн. (з урахуванням ПДВ 20%);

13.2.  для приватного сектору – встановлюється окремо, в залежності від технічної можливості та умов побудови мережі

14.     Спосіб оформлення відносин з абонентом – погодження абонентом умов «Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг» та підписання абонентського договору про надання Послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа».

15.     Форма розрахунків – передоплата, за умови внесення грошових коштів на особовий рахунок Абонента.

16.     Перший платіж – включає в себе: вартість підключення, згідно п. 12 та 13 даного Додатку, абоненту плату за перший місяць користування акційною пропозицією, згідно тарифу,  зазначеному у стовпчику 3 таблиці 8.1 п.8 цього Додатку. Перший платіж сплачується Абонентом впродовж 3 (трьох) днів з дня підключення.

17.     Розрахунковий період – один календарний місяць; з першого по останній день місяця. 

18.     Порядок розрахунків – внесення Абонентом коштів на свій Особовий рахунок шляхом перерахування коштів в безготівковій формі на поточний рахунок ПрАТ «ДАТАГРУП». Детальніше про порядок, умови розрахунку вказано на сайті: www.domtele.com, в розділі «Як сплатити».

19.     Відмова від користування послугами – згідно умов публічного договору про надання телекомунікаційних послуг та умов абонентського договору про надання послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа».

20.     Фактична швидкість доступу до мережі Інтернет – ресурсів може відрізнятися і залежить від можливих обмежень кінцевих ресурсів, маршрутизації даних і можливостей кінцевого обладнання Абонента.

21.     Гарантована мінімальна швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності ПрАТ «ДАТАГРУП», становить не менш ніж 56 кбіт/сек.   Максимальну швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності ПрАТ «ДАТАГРУП», визначено умовами замовленого Абонентом тарифного плану. 

22.          ПрАТ «ДАТАГРУП» має інші права, передбачені законодавчими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій.