Умови маркетингової акції «Подвійна вигода з КТБ»


1. Зміст маркетингової акції «Подвійна вигода з КТВ» (далі – Акція) – підключення споживачів (фізичних осіб), у разі наявності технічної можливості підключення, до послуги доступу до мережі Інтернет на умовах діючих тарифних планів (далі – ТП) по ТОВ «» та послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа» з розміром абонентної плати, зазначеній в п. 8 цього Додатку (зі знижкою від звичайної вартості тарифу/тарифного плану), згідно умов договору та загальних умов надання послуг, з якими можна ознайомитись на веб-сторінці http://gts.dp.ua

2 Мета Акції – задоволення потреб нових Абонентів (фізичних осіб) в отриманні послуг доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet від компанії ТОВ «ГТС» та послуг послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа».

3. Терміни проведення Акції:

3.1. Період оформлення підключення – з 17 липня по 30 вересня (включно) 2017 року.

3.2. Граничний термін підключення – до 15 жовтня (включно) 2017 року.

4. Територія дії Акції – території, зазначені у стовпчику №2 таблиці 8.1 п.8 цього Додатку.

5. Учасники Акції – споживачі (фізичні особи), які не є Абонентами послуг доступу до мережі Інтернет від ТОВ «ГТС» та протягом дії Акції не були ними протягом останніх трьох місяців до дати підключення.

6. Умови Акції:

6.1. Учасники Акції, в межах Території дії Акції, які в період з 17.07.2017 до 30.09.2017 одночасно замовили та підключили послугу доступу до мережі Інтернет від компанії ТОВ «ГТС» та послугу кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа», мають отримати зазначені послуги протягом 12 місяців з дати підключення, на умовах та за вартістю акційних тарифів пакетної пропозиції «Подвійна вигода з КТВ», як зазначено у таблиці 8.1 п. 8 цього Додатку.

6.2. Споживачі (фізичні особи) можуть подати заявку на участь в Акції, звернувшись до цілодобової служби підтримки користувачів за телефоном 0 800 217 000, або до відповідного регіонального відділу продаж та обслуговування за телефоном який можна знайти на веб-сторінці http://gts.dp.ua/.

6.3. Тарифи з урахуванням акційної пропозиції «Подвійна вигода з КТВ», наведені в Таблиці 8.1. п 8 цього наказу поширюються на Абонентів - учасників Акції за умови одночасного користування обома послугами (послугою доступу до мережі Інтернет від ТОВ «ГТС» та послугою кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа», та своєчасного внесення авансової оплати за послуги, а саме: до 01 числа наступного розрахункового місяця абонент має сплатити повну суму авансу за послуги кабельного телебачення, доступу до мережі Інтернет, та додаткові послуги, у разі їх наявності, за наступний розрахунковий період.

6.4. У разі відключення Абонентом однієї з послуг Абонент втрачає можливість приймати участь в Акції та до Абонента застосовуються тарифи без урахування акційної пакетної пропозиції «Подівійна вигода з КТВ», наведені у Таблиці 8.1. п 8 цього наказу.

6.5. Підключення по маркетинговій акції «Подвійна вигода з КТВ» відбувається лише за наявності технічної можливості її надання за адресою абонента – учасника Акції.

6.6. Якщо учасник Акції скористався іншою акцією, то знижки за акціями не додаються і не сумуються.

7. Інформування абонентів про участь в Акції здійснюється шляхом розміщення інформації на веб-сторінці http://gts.dp.ua/.

8. Умови та розмір абонентної плати за послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet та послуги кабельного телебачення зазначені у таблиці 8.1

Таблиця 8.1 Умови тарифікації послуги з доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet від ТОВ «ГТС» та послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа» під час дії маркетингової акції «Подвійна вигода з КТВ» та у разі невиконання умов отриманні акційної пропозиції.

Перші 12 місяців з моменту підключення абонента 1

Місто

Тариф на послуги КТВ, що діє незалежно від виконання або не виконання абонентом акційних умов, грн/міс з ПДВ

Тариф на послуги Інтернет за умови виконання акційних умов, грн/міс з ПДВ

Сумарний тариф на послуги Інтернет та КТВ за умови виконання акційних умов, грн/міс з ПДВ

Тариф на послуги Інтернет за умови не виконання акційних умов грн/міс з ПДВ

Сумарний тариф на послуги Інтернет та КТВ за умови не виконання акційних умов, грн/міс з ПДВ

Дніпро

60

39

99

129

189

З 13-го місяця від моменту підключення

Дніпро

60

89

149

129

189

 1 - Наведені тарифи діють лише за умови, що Абонент користується тарифним планом «Максі» для послуги доступу до мережі Інтернет та послугою кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа». У випадку відмови від послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа», або переходом на інші тарифні плани послуги доступу до мережі Інтернет, Абонент втрачає можливість отримувати послуги за акційною пакетною пропозицією «Подвійна вигода з КТВ», відповідно до умов викладених у цьому Додатку.

9. Послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа» в складі пакетної пропозиції надаються ТОВ «Датагруп Медіа» за підтримки ТОВ «ГТС».

10. Умови надання послуг у складі акційної пакетної пропозиції «Подвійна вигода з КТВ» не можуть бути змінені протягом перших трьох місяців з моменту підключення.

11. У разі зміни Абонентом тарифного плану послуги доступу до межі Інтернет «Максі» на інший тарифний план, умови маркетингової акції «Подвійна вигода з КТВ» припинять свою дію та оплата за послуги доступу до мережі Інтернет та послуги кабельного телебачення нараховується відповідно діючих тарифних планів, обраних Абонентом. Змінити тарифний план доступу до мережі Інтернет від ТОВ «ГТС», відключити послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа» Абонент, який підключений по Акції, може через звернення до абонентського відділу.

12. Вартість підключення послуги доступу до мережі Інтернет:

12.1. для багатоквартирних житлових будинків - 1,20 грн. (з урахуванням ПДВ 20%);

12.2. для приватного сектору – встановлюється окремо, в залежності від технічної можливості та умов побудови мережі.

13. Вартість підключення послуги КТВ

13.1. для багатоквартирних житлових будинків - 1,20 грн. (з урахуванням ПДВ 20%);

13.2. для приватного сектору – встановлюється окремо, в залежності від технічної можливості та умов побудови мережі

14. Спосіб оформлення відносин з абонентом – погодження абонентом умов «Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг» та підписання абонентського договору про надання Послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа».

15. Форма розрахунків – передоплата, за умови внесення грошових коштів на особовий рахунок Абонента.

16. Перший платіж – включає в себе: вартість підключення, згідно п. 12 та 13 даного Додатку, абоненту плату за перший місяць користування акційною пропозицією, згідно тарифу зазначеному в таблиці 8.1 п.8 цього Додатку. Перший платіж сплачується Абонентом впродовж 3 (трьох) днів з дня підключення.

17. Розрахунковий період – один календарний місяць; з першого по останній день місяця.

18. Порядок розрахунків – внесення Абонентом коштів на свій Особовий рахунок шляхом перерахування коштів в безготівковій формі на поточний рахунок ТОВ «ГТС». Детальніше про порядок, умови розрахунку вказано на сайті: http://gts.dp.ua/

19. Відмова від користування послугами – згідно умов публічного договору про надання телекомунікаційних послуг та умов абонентського договору про надання послуги кабельного телебачення від ТОВ «Датагруп Медіа».

20. Фактична швидкість доступу до мережі Інтернет – ресурсів може відрізнятися і залежить від можливих обмежень кінцевих ресурсів, маршрутизації даних і можливостей кінцевого обладнання Абонента.

21. Гарантована мінімальна швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності ТОВ «ГТС», становить не менш ніж 56 кбіт/сек. Максимальну швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності ТОВ «ГТС», визначено умовами замовленого Абонентом тарифного плану.

22. ТОВ «ГТС» має інші права, передбачені законодавчими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій.